Allah böyükdür

Allahın elminin, ağlının və gücünün dəlilləri sonsuzdur. Kainatdakı sonsuz yaradılış dəlilləri bir-biri ilə uyğunluq təşkil edərək möhtəşəm nizam əmələ gətirir. Bu elə bir nizamdır ki, hər şey bütün təfərrüatları ilə birlikdə qüsursuz yaradılmışdır. Məsələn, nəfəs almaq bədənimizin vacib funksiyalarından biridir. Lakin bunun üçün ən kiçik cəhd göstərməyimizə belə ehtiyac yoxdur. Həm xarici aləmdə, həm də bədənimizdə lazım olan hər şey Allah tərəfindən nizamlanmışdır. İnsan doğulduğu andan ölənə qədər fasiləsiz nəfəs alır. Bəs bu funksiyanın reallaşması üçün hansı ünsürlər lazımdır?

Allahın sonsuz gücünü təqdir etmək

“Onlar Allahı lazımınca qiymətləndirmədilər. Şübhəsiz ki, Allah Qüvvətlidir, Qüdrətlidir!”
(Həcc surəsi, 74)

Səbəb-nəticə əlaqəsi kainatı açıqlamağa kifayət deyil

Bir çox elm adamı canlıların fizika qanunlarından asılı olduğunu, təbiət hadisələrinin izah edilməsi üçün səbəb-nəticə əlaqələrinin labüd olduğunu bildirirlər. Lakin onlar hər dəfə çıxılmaz vəziyyətlə qarşı-qarşıya qalırlar.