Buz halqaları

Buz halqalarına Sibir kimi çox soyuq ərazilərdə rast gəlinir. Bəzən çox dayaz olan axar sularda da meydana gəlir.
Elm adamları buz halqalarının hansı şəraitdə meydana gəldiklərini araşdırırlar.